Apmācības “W.i.n.d.y” Maltā

Meklējam 2 dalībniekus apmācībām Maltā, kas norisināsies no 15. -21. novembrim Projekta mērķis: WINDY vēlas palielināt informētību par sociālās kohēzijas un individualizācijas iespēju nepieciešamību iekļaujošākai sabiedrībai, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem ar invaliditāti. Tāpēc šīs apmācības mērķis būs uzlabot jaunatnes darbinieku prasmes un zināšanas, palīdzot tiem kļūt par multiplikatoriem, palielinot izpratni par iekļaušanas un vienlīdzības nozīmi. Ceļa izdevumi tiek segti līdz 360 EUR, uzturēšanās un ēdināšana – tiek segta pilnībā Dalībnieka profils: * 18+ * ir Read more…

Apmācības “Puzzle of Diversity: Escape tool for Education” Seutā

Tiek meklēti 2 dalībnieki no Latvijas apmācībām, kas noritēs Seutā, Spānijā no 28.oktobra līdz 4.novembrim – “Puzzle of Diversity: Escape tool for Education”. Projekta mērķis – palielināt informētību par tādiem jautājumiem kā dzimumu vienlīdzība, migrantu tiesības un iebiedēšana, veidojot escape room, kā arī veicināt izpratni par to, kā izmantot escape rooms kā mācību līdzekli. Dalībnieka profils: – no 18-30 – Motivācija piedalīties visās aktivitātēs – labas angļu valodas prasmes Ceļa izdevumi tiks atlīdzināti 360EUR apmērā. Read more…

Youth week in Klaipeda, Lithuania

From July 4 to 8 in Klaipėda, 5 participants from Latvia (Evolving YOUth) participated in Youth Week during which multiple events dedicated to youth took place. The event organizers Klaipėda City Municipality, the Northern Council of Ministers and the office of the Northern Council of Ministers in Lithuania, the Klaipėda Association of Youth Organizations “Round Table” and the project “Klaipėda-European Youth Capital 2021” invited to the international training and the international youth policy conference “Youth Read more…

Kick off meeting “Browse your education”

The kickoff meeting for the KA2 project “Browse your education” took place in Cagliari from July 10-13, 2022. The project’s aim is to promote digital education among youngsters, especially the ones with fewer opportunities, and to provide young people with competencies, skills and digital tools in order to help them become digitally more aware It was nice meeting all partners – TDM2000 (Italy) and Kalben Korunma Altinda Yetisen Gencler ve Koruyucu Aile Dernegiand (Turkey) exchanging Read more…

Apmācības “Investing in YOUth” Rīgā

Meklējam vienu dalībnieku no Latvijas dalībai apmācībām “Investing in YOUth” par finansiālo pratību Saskaņā ar ESAO/INFE 2020. gada starptautisko pētījumu par pieaugušo finanšu pratību aptuveni pusei no pieaugušajiem ES iedzīvotājiem nav pietiekami labas izpratnes par pamata finanšu jēdzieniem, visvairāk ietekmējot sievietes, jauniešus un vecākus cilvēkus. Projekta mērķis: paaugstināt ar finanšu pratību saistītās kompetences darbā ar jaunatni, apmācot jaunatnes darbiniekus tādās tēmās kā uzkrājumi, ieguldīšana, pensijas plānošana, parādi, aizņemšanās, kredītreitings, procenti un budžeta plānošana, nodrošinot jaunatnes Read more…

Jauniešu apmaiņa “Equality vs Equity: Persons with disabilities” Norvēģijā

Tiek meklēti 8 dalībnieki no Latvijas jauniešu apmaiņai Norvēģijā, Svarstadē no 19 – 27. septembrim “Equality vs Equity: Persons with disabilities” Projekta mērķis: radīt izpratni par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras personas ar invaliditāti, un veicināt izpratni par viņu iekļaušanu sociālajā dzīvē. Projekta apakšmērķi: Iepazīt dažādas “invaliditātes” definīcijas un vairot pozitīvu izpratni par invaliditāti un cilvēktiesībām, aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē,ES un par Eiropas Padomes prioritātēm Analizēt pagātnes un pašreizējo situāciju un pārdomāt personu ar invaliditāti nākotni Read more…

Jauniešu apmaiņa “Social action solutions” Lietuvā

Tiek meklēti 7 dalībnieki projektam Lietuvā “Social action solutions” no 13.- 22.augustam.(13.ierašanās diena, 22.- aizbraukšanas diena) Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības kompetences, veicināt sociālās pārmaiņas sabiedrībā, lai palielinātu pašrealizācijas motivāciju un izplatītu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Projekta apakšmērķi – Izprast sociālā biznesa lomu un iespējas sociālo problēmu risināšanā, Iemācīties kritiski izvērtēt dažādu faktoru ietekmi uz biznesa veiksmīgumu Iemācīties identificēt sociālās problēmas kopienās Sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, sagatavojot plānu izvēlētajai idejai, Attīstīt dalībnieku radošumu, Read more…

Jauniešu apmaiņa “What the bull”

🔎Meklējam 8 jauniešus dalībai jauniešu apmaiņai KRYŽBARKAS, Lietuvā“WHAT THE BULL”,no 1. – 9. augustam🎯Projekta mērķis: izpētīt kibermobinga konceptu, mācieties no savas pieredzes un iedziļināties diskusijā par to, kā novērst, apkarot un atgūties, no iebiedēšanas skolā un tiešsaistēProjekta apakšmērķi:-Nodrošināt dalībniekus ar kibermobinga kontekstu un tā daudzveidību caur reālās dzīves piemēri un foruma teātri Attīstīt dalībniekos kritiskās un analītiskās domāšanas kompetences, diskusiju un debašu prasmes, izkopt pašizpausmi, mutvārdu valodas prasmes un radošumu.🙋Dalībnieka profils🔹Jaunietis vecumā no 14 – Read more…

Jauniešu apamiņa Gruzijā!

3 brīvas vietas uz jauniešu apmaiņu Gruzijā, Lagodekhi “Ecology challenge“ 25.jūlijs (arrival day) – 7.augusts (departure day). Mērķis – This eco-education project aims to make young people discover the natural integrity and harmony, and foresee the effects of their actions on the environment their feedback effect. Learning to develop a responsible attitude of young people towards the conservation of natural resources, to promote the contribution to the solution o environmental problems and the reduction of Read more…

Jauniešu apmaiņa “The Journey of Entrepreneurship” Lietuvā, Kauņā

Tiek meklēti dalībnieki jauniešu apmaiņai “The Journey of Entrepreneurship” Kauņā, Lietuvā no12. līdz 21. Jūnijam. Tā ir 10 dienu gara apmaiņa, kas pulcēs dalībniekus no 4 valstīmLietuvas, Latvijas, Kipras un Itālijas. Tās mērķis ir vērst uzmanību uz uzņēmējdarbības prasmju nozīmiun attīstīt kompetences, kas ļauj uzsākt uzņēmējdarbību un/vai palielināt veiksmīgas nodarbinātības iespējas. Dalībnieka profils: 18-24 (grupas līderis var būt vecāks)Jābūt interesei par uzņēmējdarbību un motivācijaiJāpiedalās visās projekta aktivitātēs Ceļa izdevumi tiks segti 180 EUR apmērā Infopaka Read more…

en_GBEN