🔎Tiek meklēti 7 dalībnieki projektam Lietuvā 🇱🇹

“Social action solutions” no 13.- 22.augustam.(13.ierašanās diena, 22.- aizbraukšanas diena)

🎯Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības kompetences,

veicināt sociālās pārmaiņas sabiedrībā, lai palielinātu pašrealizācijas motivāciju un izplatītu sociālās uzņēmējdarbības ideju.

Projekta apakšmērķi –

🔹Izprast sociālā biznesa lomu un iespējas 🔹sociālo problēmu risināšanā,

🔹Iemācīties kritiski izvērtēt dažādu faktoru 🔹ietekmi uz biznesa veiksmīgumu

🔹Iemācīties identificēt sociālās problēmas kopienās

🔹Sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, sagatavojot plānu izvēlētajai idejai,

🔹Attīstīt dalībnieku radošumu, neatkarību, atbildību, prezentējot sociālā biznesa idejas publikai

🙋Dalībnieka profils

🔹20-25

🔹Interese par sociālo uzņēmējdarbību

Dzīvošana, ēdināšana ir bez maksas.

Ceļa izdevumi no Latvijas tiek segti 180EUR apmērā

ℹ️Infopaka pieejama šeit: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F11IByao5Ca5WiAG9OodYBDSS9UKOfzzG7%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1TRwaCM4OFTy5zR35H9aw4Tp3FEBkiVq1l-uT0gHq5eBft7dQzw4m3z24&h=AT0kE-3VAvgmFkR9PaWO6rB–03zw8hD4eV-4PmiZPK_xXNSfZdsdaRkTsrTfv8UPZMhG0pkYBedERbs81Ayn2tl5bT1eYF9YLSZtEMBR2BaGTP_TfckcGsUmxlJQGrnXS15&tn=-UK-R&c[0]=AT1yj0DxNMJMnbFfM4ZaOt0oAwI6LyLA6-n1UD5sr8MJyflT8FHmupXno8KWSwbfhl6p-3y6UQxjKix-uBet88OO3rkJHTmzkEVBranMIjSksRcUsQlFAaUTdILdnqn8tE_qo-RMp0FvrX1WlrN50T6Df5jPQFPV5aDhgJBQVr1–SL9GnLub0wuHXTt2XnQachWkgwYcLwSGRn46GAw-3IY0eaLUOFpndI

📃Pieteikuma forma- https://forms.gle/GJa4mQU132cbC3TLA

Share this

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_GBEN