Jauniešu apmaiņa “Equality vs Equity: Persons with disabilities” Norvēģijā

Tiek meklēti 8 dalībnieki no Latvijas jauniešu apmaiņai Norvēģijā, Svarstadē no 19 – 27. septembrim “Equality vs Equity: Persons with disabilities” Projekta mērķis: radīt izpratni par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras personas ar invaliditāti, un veicināt izpratni par viņu iekļaušanu sociālajā dzīvē. Projekta apakšmērķi: Iepazīt dažādas “invaliditātes” definīcijas un vairot pozitīvu izpratni par invaliditāti un cilvēktiesībām, aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē,ES un par Eiropas Padomes prioritātēm Analizēt pagātnes un pašreizējo situāciju un pārdomāt personu ar invaliditāti nākotni Read more…

Jauniešu apmaiņa “Social action solutions” Lietuvā

Tiek meklēti 7 dalībnieki projektam Lietuvā “Social action solutions” no 13.- 22.augustam.(13.ierašanās diena, 22.- aizbraukšanas diena) Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības kompetences, veicināt sociālās pārmaiņas sabiedrībā, lai palielinātu pašrealizācijas motivāciju un izplatītu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Projekta apakšmērķi – Izprast sociālā biznesa lomu un iespējas sociālo problēmu risināšanā, Iemācīties kritiski izvērtēt dažādu faktoru ietekmi uz biznesa veiksmīgumu Iemācīties identificēt sociālās problēmas kopienās Sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, sagatavojot plānu izvēlētajai idejai, Attīstīt dalībnieku radošumu, Read more…

Jauniešu apmaiņa “What the bull”

🔎Meklējam 8 jauniešus dalībai jauniešu apmaiņai KRYŽBARKAS, Lietuvā“WHAT THE BULL”,no 1. – 9. augustam🎯Projekta mērķis: izpētīt kibermobinga konceptu, mācieties no savas pieredzes un iedziļināties diskusijā par to, kā novērst, apkarot un atgūties, no iebiedēšanas skolā un tiešsaistēProjekta apakšmērķi:-Nodrošināt dalībniekus ar kibermobinga kontekstu un tā daudzveidību caur reālās dzīves piemēri un foruma teātri Attīstīt dalībniekos kritiskās un analītiskās domāšanas kompetences, diskusiju un debašu prasmes, izkopt pašizpausmi, mutvārdu valodas prasmes un radošumu.🙋Dalībnieka profils🔹Jaunietis vecumā no 14 – Read more…

Jauniešu apamiņa Gruzijā!

3 brīvas vietas uz jauniešu apmaiņu Gruzijā, Lagodekhi “Ecology challenge“ 25.jūlijs (arrival day) – 7.augusts (departure day). Mērķis – This eco-education project aims to make young people discover the natural integrity and harmony, and foresee the effects of their actions on the environment their feedback effect. Learning to develop a responsible attitude of young people towards the conservation of natural resources, to promote the contribution to the solution o environmental problems and the reduction of Read more…

Jauniešu apmaiņa “The Journey of Entrepreneurship” Lietuvā, Kauņā

Tiek meklēti dalībnieki jauniešu apmaiņai “The Journey of Entrepreneurship” Kauņā, Lietuvā no12. līdz 21. Jūnijam. Tā ir 10 dienu gara apmaiņa, kas pulcēs dalībniekus no 4 valstīmLietuvas, Latvijas, Kipras un Itālijas. Tās mērķis ir vērst uzmanību uz uzņēmējdarbības prasmju nozīmiun attīstīt kompetences, kas ļauj uzsākt uzņēmējdarbību un/vai palielināt veiksmīgas nodarbinātības iespējas. Dalībnieka profils: 18-24 (grupas līderis var būt vecāks)Jābūt interesei par uzņēmējdarbību un motivācijaiJāpiedalās visās projekta aktivitātēs Ceļa izdevumi tiks segti 180 EUR apmērā Infopaka Read more…

Jauniešu apmaiņa “EntreRURAL” Sradīnijā, Isili

Steidzami tiek meklēti dalībnieki jauniešu apmaiņai Isili, Sardīnijā “EntreRURAL” no 12.līdz 19.jūnija Apmaiņas mērķis – veicināt uzņēmējdarbību un izpratni par lauku rajonu potenciālu karjeras un personīgās izaugsmes kontekstā Dalībnieka profils: 18-25 (grupas līderis var būt vacāks par 25) Interese par uzņēmējdarbību Interese iepazīt citas kultūras Lai pieteiktos, lūdzu aizpildi pieteikuma formu – https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FnzQduLQyNF6yfRqU8%3Ffbclid%3DIwAR1x9GRVqB04mvvQ9omtJ2MxP6ONEAkST1CR4X0OVWtJ4R4IUl20xNWaTMw&h=AT2PVVDjo7AQrOJROcca2fswUMuZrEbCM9PtF_xARLL9l-4W3iwk0NGiK3yYmxCV6I8-t0zCdM1F76UKk48icCFnLM-s0JUDL6LPFbnTVFqsqFhPHKMKe_kO_Q8alKPVkk0P&tn=-UK-R&c[0]=AT0UdSkD8ZB4tkGxfyOGcQz8xgx7XJzg16Ju53MQfco_I8cG0DcqplWrk2P1HXzZCvknboYd-piCqTowN4D6eBEpqWFwMWAH-C4ptK__cS5PMAcN3HCmP_VZGBo7m2EIb5h1BqyGJBY8bwutuyVC_5ew38yVEN21l7oB4LKACULpZ6BR8uNKkNcFsbmmQ3-bDHdfPERJ8tsKuyvtLeBF24WFxobGz2VxOrg Ar infopaku vari iepazīties šeit- https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1KX6iaGT34ZjNfotec6Uq5YU4JHyatLXW%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3MSKYpq2-mq8c5pJOtVaMborS8OGnMU_pimpil911dTXlY_K9j5_UFY0I&h=AT1523JKpieHuvJzurcEJINJ4y-32IZ1J_S50kf4pEeO5MzSgo1ms7_fiPH4QUAZu-tGwOWQ6onqf6T4xghj05yjmksWP-YsMX8wWaWeUpzvyQj8pZpqrnlxOmnsnXDrSmpH&tn=-UK-R&c[0]=AT0UdSkD8ZB4tkGxfyOGcQz8xgx7XJzg16Ju53MQfco_I8cG0DcqplWrk2P1HXzZCvknboYd-piCqTowN4D6eBEpqWFwMWAH-C4ptK__cS5PMAcN3HCmP_VZGBo7m2EIb5h1BqyGJBY8bwutuyVC_5ew38yVEN21l7oB4LKACULpZ6BR8uNKkNcFsbmmQ3-bDHdfPERJ8tsKuyvtLeBF24WFxobGz2VxOrg Jautājumu gadījumā, lūdzu rakstiet uz – evolvingyouth.ngo@gmail.com

Jauniešu apmaiņa “Embracing Nature, Embracing me”

Meklējam dalībniekus jauniešu apmaiņai “Embracing Nature, Embracing me”, kas noritēs OURENSE,GALIZA(Spānijā) no 29/06 – 05/07/2022Jauniešu apmaiņa pulcēs 30 dalībniekus no Grieķijas , Itālijas , Latvijas , Horvātijas un Spānijas Jauniešu apmaiņas mērķis ir radīt telpu pieredzes apmaiņai un individuālās uzvedības maiņai, rūpējoties par sevi,dzīvot harmonijā ar dabu un harmonizējot savu dzīvi. Šim nolūkam projekts tiek strukturēts ap trīs individuālās rīcības līmeņiem: mūsu prātu, mūsu mājām un mūsu dabu. Galvenais apakšmērķis ir parādīt, cik daudz ir Read more…

Apmācības jaunatnes darbiniekiem “Let’s “Promote Active Sports Together: Youth Workers on the field” Kiprā, Larnakā

Tiek meklēti 3 dalībnieki no Latvijas apmācībām “Let’s Promote Active Sports Together: Youth Workers on the field”Kiprā, Larnakā no 10. līdz 16. jūnijam 2022 Projekta mērķis – nodot labās prakses piemēru darbam ar jauniešiem, izmantojot metodes, kas balstītas uz sportiskām aktivitātēm, kā arī nodrošināt platformu organizācijām, kas darbojas izglītības un sporta jomā pieredzes apmaiņai. Dalībnieka profils: jaunatnes darbinieks Iesaistīts sporta un āra aktivitāšu organizēšanā jauniešiem; Spējīgs/a komunicēt angļu valodāmotivēts/a piedalīties pilnā projektā, sākot no tā Read more…

Jauniešu apmaiņa “Democracy challenge” Lietuvā, Kauņā

Tiek meklēti dalībnieki no Latvijas jauniešu apmaiņai Lietuvā “Democracy challenge”no 2. līdz 11. jūnijam Kopumā 35 dalībnieki no Latvijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Lietuvas un Ziemeļmaķedonijas. Šis projekts ir paredzēts jauniešiem, kuri vēlas uzzināt, kā notiek lēmumu pieņemšanas procesi valstī, kas ir aktīva līdzdalība valstu politiskajā arēnā un kāpēc tas ir svarīgi demokrātiskai iekārtai Dalībnieki vairos savas spējas iesaistīties demokrātiskā lēmumu pieņemšanā. Dalībnieka profils: Vecumā no 18 līdz 26 Ieinteresēts tēmā un gatavs aktīvi iesaistīties visās projekta Read more…

Jauniešu apmaiņa “We can’t breathe” Norvēģijā, Svarstadē

Tie meklēti 8 dalībnieki no Latvijas jauniešu apmaiņai, kas norisināsies no 20 līdz 28. jūnijam Svarstad, Norvēģijā – “We can’t breathe” Jauniešu apmaiņas mērķis – Palielināt jauniešu izpratni par rasismu, mikrorasismu, netiešo rasismu, antisemītismu, islamofobiju, ksenofobiju, kultūras daudzveidību, vārda brīvību kā arī veicināt jauniešus uzņemties iniciatīvu. Kopumā apmaiņā piedalīsies 59 jaunieši no 7 dažādām valstīm (Norway, Latvia, Turkey, Slovenia, Ukraine, Croatia and Italy). Dalībniekiem no Latvijas ceļa izdevumi tiek segti līdz 275 EUR ka arī Read more…

en_GBEN