No 3.līdz 10.jūlijam noritēja jauniešu apmaiņa, kas bija veltīta mākslinieciskās izpausmes veidu izpētei un jauniešu iesaistei kultūras un mākslas pasaulē. Apmaiņas laikā jauniešiem bija unikāla iespēja izzināt dažādus mākslinieciskās izpausmes veidus, kas ietvēra teātri, gleznošanu, grafiti un street dance. Šāda daudzveidība ļāva jauniešiem apgūt dažādas mākslas formās un paust savu radošumu dažādos veidos.

Teātris – Jaunieši iepazinās ar teātra pasaules būtību, piedalījās skatuves darbnīcās, spēlēja lomu izrādēs un iemācījās komunikācijas, izteiksmes un emociju izrādīšanas prasmes.

Gleznošana – Mākslinieciskās izpausmes veids, kas ļāva jauniešiem attīstīt savu vizuālo domāšanu, radošumu un iztēli. Viņi iepazinās ar dažādām gleznošanas tehnikām un veidoja savas unikālas mākslas darbus.

Grafiti – Šis aizraujošais mākslas veids ļāva jauniešiem izpaust sevi caur iepriekš noteiktu vietu uzlīmēm un uzrakstiem. Viņi saprata grafiti vēsturi un tā nozīmi ielu mākslas kustībā.

Street dance – Jaunieši piedalījās deju darbnīcās, mācoties dažādus street dance stilos un improvizācijas tehnikas. Dejas palīdzēja viņiem attīstīt ritma sajūtu, kustību koordināciju un paust emocijas ar ķermeni.

Šī apmaiņa ar mākslinieciskām izpausmēm ne tikai veicināja jauniešu radošumu un māksliniecisko izpratni, bet arī sniedza iespēju ievērojamiem pārmaiņām. Jaunieši sāka redzēt mākslu kā spēcīgu rīku, kas var ietekmēt sabiedrību un būtiski ietekmēt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē un kopienā. Māksla kļuva par iekļaujošu rīku, kas palīdzēja jauniešiem atrast savu balsi, paust savas domas un atrast kopīgu saikni ar citiem vienlīdzīgi domājošiem. Turklāt, šāda apmaiņa radīja platformu, kur jaunieši no dažādām kultūrām un valstīm varēja saskarties, saprast un novērtēt viens otru, veicinot starpkultūru sapratni un mācīšanos.

šī jauniešu apmaiņa sniedza jauniešiem bagātīgu un aizraujošu pieredzi, kas veicināja viņu personīgo attīstību un izpratni par mākslas nozīmi kopienā un sabiedrībā.

īpaši lielu pateicību izsakām organizatoriem TDM2000

Share this

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_GBEN