Apmācību mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo izaugsmi starptautiskā vidē, tādējādi veicinot organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni.

Apmācības paredzētas personām, kuras ir profesionāli saistītas ar jaunatnes jomu – jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, mentoriem, atbalsta personām, jaunatnes vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem un citām darbā ar jaunatni saistītām personām.


Saskaņā ar plānu projektā iespējams īstenot dažāda veida profesionālās pilnveides aktivitātes:

  • Mācību un pētnieciskās vizītes – aktivitātes mērķis ir dot iespēju jaunatnes darbinieku grupai īsā laika periodā iepazīties ar jaunatnes darbu citā valstī. Mācību vizītei tiek izvēlēta noteikta tēma, kuras laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādām organizācijām, iepazīšanās ar projektiem un to īstenošanas praksēm u.c. aktivitātes, kas palīdz izprast izvēlēto tēmu.
  • Kontaktu veidošanas semināri – aktivitātes mērķis ir dot dalībniekiem iespēju atrast jaunus partnerus starptautiskās sadarbības veidošanai jaunatnes jomā, kā arī projektu ideju attīstīšanai. Tā ir iespēja stiprināt esošos sadarbības tīklus
  • Apmācību kursi – aktivitātes mērķis ir pilnveidot dalībnieku kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), apgūstot jaunas metodes vai pieejas, ko izmantot darbā ar jauniešiem, piemēram, darbā ar konkrētu mērķa grupu.
  • Semināri un darba grupas – aktivitātes mērķis ir veicināt diskusiju un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem dalībniekiem par izvēlēto ar jaunatnes darbu saistīto tēmu.

Vairāk informācijas:

Dalies ar šo
lvLV