We are a youth NGO in Latvia. Our aim is to empower them to explore their potential, acquire new knowledge and skills, and foster personal and professional growth

Mūsu mērķi

  • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus intelektuālai, radošai un kultūras attīstībai.
  • Sniegt jauniešiem iespēju iegūt prasmes, zināšanas un pieredzi, kas vajadzīgas personīgai un profesionālai izaugsmei, izmantojot neformālo izglītību.
  • Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicināt starpkultūru komunikāciju, izmantojot organizācijas aktivitātes un tās īstenotos projektus.

Mēs ticam neformālās izglītības un praktiskās mācīšanās vērtībai. Šo iemeslu dēļ mēs organizējam seminārus un izglītojošus pasākumus sadarbībā ar vietējām skolām, izglītības centriem, universitātēm un ieviešam novatoriskas izglītības pieejas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.
Īstenojot šīs aktivitātes, mēs veicinām jauniešu izpratni par pieejamajām iespējām, kā arī nodarbinātību vietējā un starptautiskā līmenī. Mēs informējam jauniešus, kā pieteikties šīm programmām, apmācības kursiem un aktivitātēm.


NVO tika dibināta pēc vairākkārtējas brīvprātīgā darba pieredzes gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, pēc kuras mēs nolēmām aktīvi iesaistīties, nodrošinot vietējiem jauniešiem iespējas iegūt jaunas prasmes un iespēju sevi pilnveidot.

Mēs ticam neformālās izglītības un praktiskās mācīšanās vērtībai. Šo iemeslu dēļ mēs organizējam seminārus un izglītojošus pasākumus sadarbībā ar vietējām skolām, izglītības centriem, universitātēm un ieviešam novatoriskas izglītības pieejas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.
Īstenojot šīs aktivitātes, mēs veicinām jauniešu izpratni par pieejamajām iespējām, kā arī nodarbinātību vietējā un starptautiskā līmenī. Mēs informējam jauniešus, kā pieteikties šīm programmām, apmācības kursiem un aktivitātēm.

Dalies ar šo
lvLV