ProjektsBrowse your educationir maza mēroga partnerības projekts starp 3 partneriem

Evolving YOUth (Latvia)

koordinators

TDM 2000 (Italy)

projekta partneris

KALBEN (Turkey)

projekta partneris

Šā projekta mērķis ir veicināt digitālo izglītību jauniešu vidū, jo īpaši to jauniešu vidū, kuriem ir mazāk iespēju, un nodrošināt jauniešus ar kompetencēm un prasmēm, kas palīdzētu viņiem kļūt par digitāli izglītotākiem pilsoņiem.

Projekta mērķi ir:

  • Veicināt jauniešu digitālo izglītību, izmantojot vietējas un starptautiskas aktivitātes;
  • Attīstīt digitālās, vispārīgās prasmes un kompetences jauniešiem, kas noder viņu personīgajai un profesionālajai karjerai;
  • Parādīt, kā mūsdienu sabiedrībā digitālā transformācija un ilgtspējīga attīstība ir saistītas un kā šī saikne varētu būt produktīva;
  • Nodrošināt jauniešus ar rīkiem, lai viņi varētu lasīt, saprast un apstrādāt informāciju, kas tiek izplatīta sociālajos plašsaziņas līdzekļos, jo īpaši viltus ziņu izplatīšanu un no tās izrietošo naida runas izplatīšanu.
  • Likt pamatus sadarbībai un turpmākiem projektiem vietējā, vietējā un starptautiskā līmenī.

Within the project there are several events forseen-

6 vietējie semināri katrā partnervalstī (Latvijā, Turcijā, Itālijā),

1 Starptautiskās apmācības (Itālija) kurss

1 starptautisks seminārs (Turcija).

Projekta beigās tiks izveidots tiešsaistes rīkkopa. Tā tiks sadalīts vairākās nodaļās, kas saistītas ar vietējām un starptautiskām aktivitātēm.

Tajā tiks aplūkotas šādas tēmas:


1.Fake news

2. Hate speech,

3. Cyberbullying and cybersecurity

4. Being viral

5. Workshops and games on digital education

Browse your education

Browse your education

Vietējā mēroga fokusa grupa "Browse your education" ietvaros

24. aprīlī Cēsu pilsētā tika sasaukts vietējais seminārs, kura mērķis bija iesaistīt jaunos kopienas locekļus. Mērķis bija sapulcināt jauniešu grupu no vietējās kopienas, lai iesaistītos dialogā, kas risinātu dažādas problēmas, ieguvumus, [...]

Apmācības jaunatnes darbiniekiem "Browse your education"

No 19. līdz 25. aprīlim dinamiskajāss Kaljāri ielās ar aizrautīgu dalībnieku enerģiju rosījās jaunatnes darbinieki no dažādām vidēm un pieredzēm. Viņi sanāca kopā, lai uzzinātu par medijpratību, viltus ziņu pamanīšanas mākslu un to, kā veikt faktu pārbaudi. Apmācības kurss tos nodrošināja

Kick off meeting, Cagliari, Italy, July 10-13 2022

KA2 projekta "Browse your education" atklāšanas sanāksme notika Kaljāri no 2022. gada 10. līdz 13. jūlijam.

Šā projekta mērķis ir veicināt digitālo izglītību jauniešu vidū, jo īpaši to jauniešu vidū, kuriem ir mazāk iespēju, un nodrošināt jauniešus ar kompetencēm un prasmēm, kas palīdzētu viņiem kļūt par digitāli izglītotākiem pilsoņiem.

Dalies ar šo
lvLV