🔎Meklējam 8 jauniešus dalībai jauniešu apmaiņai KRYŽBARKAS, Lietuvā
“WHAT THE BULL”,
no 1. – 9. augustam
🎯Projekta mērķis: izpētīt kibermobinga konceptu, mācieties no savas pieredzes un iedziļināties diskusijā par to, kā novērst, apkarot un atgūties, no iebiedēšanas skolā un tiešsaistē
Projekta apakšmērķi:
-Nodrošināt dalībniekus ar kibermobinga kontekstu un tā daudzveidību caur reālās dzīves piemēri un foruma teātri

 • Attīstīt dalībniekos kritiskās un analītiskās domāšanas kompetences, diskusiju un debašu prasmes, izkopt pašizpausmi, mutvārdu valodas prasmes un radošumu.
  🙋Dalībnieka profils
  🔹Jaunietis vecumā no 14 – 18 gadiem
  🔹Motivēts dalībai
  🔹Spējīgs komunicēt angļu valodā
  Uzturēšanās un ēdināšana tiek apmaksāta, ceļa izdevumi tiek segti 180 EUR apmērā
  👉Ja vēlies piedalīties aizpildi šo pieteikuma formu – https://forms.gle/CPyXQwZWuVm88Bx88
  ℹ️Infopaka pieejama šeit – https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Tl6SfhfvE1yiTAzLbd0BtSNr_yLos7Ee%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3Q0Am_b3FwMIM8W5zXl7mHkzXt803Ob4uiedcfcspyZeW_eic8XljkiB0&h=AT3UxyCaiVKVV11SiAklgCVJF12FaoqNTmTx40RFMXsPCXakZXfKD9p14L6JG-dGi6YImmzHFYmEstpYYgUkrT0GpQvwW_yXw0KDcC140X6i3SDYtZE4CCJkIqtnv7ZObpk1&tn=-UK-R&c[0]=AT3FsmPOvrcaCFyb50cSeny23WVN_yx35V_H8JdIyEJR4CUUFBlCBkW2EKgVqr3giUCgXxscyLSerKdRF2Af6OZFkETLtGE-vZQgCTYn_RcoNIWTub-1vWpfv3gtd2tLTPlth4ZsznTaTnhfWTUEB9ROLn6-HzeVmR8XsQQ3SpziG4EI2Diqr99Syn9PpmWEeXAT8_D2muxHrwHSvr5mee0077wDtFDav5M
Dalies ar šo

0 Comments

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

lvLV